Тигипко

Тигипко "нахимичил" в госзакупках питания для детей-чернобыльцев

  • 17.12.2012 09:43

Народный депутат Украины обратился к Генеральному прокурору страны Виктору Пшонке с просьбой принять меры в связи с нарушениями законодательства Министерства социальной политики. Об этом говорится в депутатском запросе.

«Обращаюсь к Вам о необходимости принятия мер прокурорского реагирования на нарушения законодательства Министерством социальной политики Украины и его должностными лицами при осуществлении в 2011-2012 годах государственных закупок услуг по питанию детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, которое создало основу для коррупционных деяний в ведомстве и привело к дополнительной нагрузке на государственный бюджет», — говорится в обращении.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Вікторе Павловичу!

Звертаюсь до Вас щодо необхідності вжиття заходів прокурорського реагування на порушення законодавства Міністерством соціальної політики України та його посадовими особами при здійсненні у 2011-2012 роках державних закупівель послуг з харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що створило основу для корупційних діянь у відомстві та призвело до додаткового навантаження на державний бюджет.
У 2012 році, в порушення ст.116 Бюджетного кодексу України, при формуванні бюджетного запиту на фінансування програми з харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Міністерством соціальної політики України були внесені недостовірні дані щодо розрахункових показників.
Зокрема, в розрахунку показника кількості дітей, які мають право на безплатне харчування, посадовими особами відомства було взято дані щодо 245 610 дітей. Проте, згідно даних довідок райвідділів освіти і навчальних закладів та протоколу конкурсних торгів Міністерства, проведених ще у липні 2011 року, станом на 01.05.2011 р. фактична кількість дітей, які мали право на безплатне харчування становила 191 999 осіб.
Також, без обґрунтувань та пояснень, в запиті застосовано показник середньої вартості одного діто-дня (50% норми) 21,58 гривень. При цьому, розрахункова денна потреба у коштах (50% норм) на 2012 рік, виходячи із розроблених Міністерством охорони здоров’я фізіологічних (медичних) норм харчування та даних Державної служби статистики щодо середніх цін на продукти харчування, становить 19,34 гривні.
Таким чином, враховуючи кількість днів харчування у році (175) та показники кількості дітей, які мають право на безплатне харчування та середньої вартості одного діто-дня, розрахунок потреби у бюджетних коштах на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2012 рік, за даними бюджетного запиту Міністерства соціальної політики України становить 895,7 млн.грн., що перевищує фактичну розрахункову потребу за достовірними, документованими показниками майже на 250 млн.гривень.

Продовжуючи здійснювати розкрадання бюджетних коштів на харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2012 рік, посадовими особами Міністерства соціальної політики України без наявних на те обставин проведено процедури закупівлі у одного учасника відповідних послуг з харчування.
Відповідно до розподілу обсягу видатків, відображеного у протоколі засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства від 2 грудня 2011 року, за програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на видатки на безоплатне харчування дітей на 2012 рік виділено 494,3 млн.грн. без ПДВ
Для забезпечення безперервного харчування дітей у навчальних закладах на початку 2012 року на строк, достатній для проведення процедури відкритих торгів, на січень 2012 року планувалося продовження дії договорів 2011 року на суму 41 млн.грн. без ПДВ. Таким чином, очікувана вартість на 2012 рік предмета закупівлі на 2012 рік мала б становити 454 млн.грн. без ПДВ.
Однак, 12 січня 2012 року відомством були відмінені відкриті торги через відсутність подальшої потреби у такій закупівлі. Водночас, цього ж дня Міністерство провело закупівлю цієї ж послуги у одного учасника на загальну суму 123,95 млн.грн., що відображено у протоколі засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства від 12 січня 2012 року.
Проте, правових підстав для застосування відомством процедури закупівлі послуг в одного учасника не було, оскільки у даному випадку, за висновком Інституту держави і права ім. В. М.Корцецького НАН України, були відсутні особливі соціальні обставини, які унеможливлювали б дотримання замовником строків для проведення процедури конкурсних торгів.
В результаті таких корупційних дій, Міністерством соціальної політики України для забезпечення харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах, розташованих на території радіоактивного забруднення на 2012 рік було додатково незаконно витрачено бюджетних коштів у сумі 106 млн.гривень.

Нехтування законодавством і зловживання службовим становищем посадовими особами Міністерства соціальної політики України при закупівлі послуг з харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відбувалося і у 2011 році.
Відповідно до протоколу конкурсних торгів Міністерства від 12 січня 2011 року процедура відкритих торгів щодо закупівлі послуги з постачання готової їжі (послуги з харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах, розташованих на забруднених територіях) включає 65 лотів за участі 77 учасників. Оголошенням по закупівлю послуги та вимогами документації конкурсних торгів передбачено термін надання послуг  — з моменту набрання чинності договору про закупівлю і до 31 грудня 2011 року. Загальна сума 53-х заявлених акцептованих цінових пропозицій становила 292,4 млн.гривень.
Не дотримуючи зазначених вимог, відомством у січні 2011 року укладено 53 договори на суму 230,7 млн.грн. з терміном дії коротшим, ніж зазначено в пропозиції конкурсних торгів.
В подальшому, у липні 2011 року з метою виконання бюджетної програми, Міністерство додатково здійснило ще одну процедуру закупівель, за результатами якої було укладено 52 договори для надання послуги з постачання готової  їжі  на загальну  суму 112,4 млн.грн. та з терміном до 31 грудня 2011 року .
Отже, в порушення вимог законодавства у сфері державних закупівель, керівництвом відомства у 2011 році укладено договори на отримання послуг з харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах, розташованих на забруднених територіях на загальну суму 343,1 млн.грн., що перевищує заявлену цінову пропозицію закупівлі на 51 млн.гривень.
При цьому, у зв’язку з відсутністю документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів в пропозиціях учасників конкурсних торгів, Міністерством, всупереч чинному законодавству, не було відхилено такі пропозиції та не відмінено процедури закупівель.

Крім того, встановлення Міністерством критеріїв та методики оцінки пропозицій конкурсних торгів в окремих лотах не дозволило обирати найбільш економічно вигідну пропозицію серед учасників процедури закупівлі послуг з харчування дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.
Зокрема, за лотом №51 відомством було визначено наступні критерії — ціна 1  діто-дня за кожною віковою категорією (максимальна кількість балів 80) та розмір націнки на продукти харчування (максимальна кількість балів 20).
Внаслідок обраних критеріїв оцінки пропозицій, переможцем було визнано ТОВ «Галс ЛТД» з показниками: вартість 1 діто-дня – 9,20/10,65/11,95 грн., розмір націнки – 15%, ціна пропозиції – 4,8 млн.гривень. Хоча інший учасник — ДП «Чортківський комбінат шкільних та студентських їдалень» з показниками  вартості 1 діто-дня – 8,40/9,25/10,30 грн., розміру націнки – 42,86%, ціни пропозиції – 4,2 млн.грн., мав меншу ціну, яка б дозволила зекономити бюджетні кошти у сумі 600 тис.гривень.

Таким чином, система організованих Міністерством соціальної політики України закупівель послуг з харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, протягом 2011-2012 років свідчить про вчинення незаконних дій посадовими особами відомства та прийняття рішень всупереч чинному законодавству, в результаті яких було надмірно використано бюджетних коштів в обсязі більше 400 млн.гривень.

У зв’язку з викладеним, та керуючись ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України», ст. 20, ст. 21 Закону України «Про прокуратуру», прошу:
1. Надати належну правову оцінку викладеним фактам порушень використання бюджетних ресурсів, та вжити невідкладні заходи прокурорського реагування з вимогою щодо їх усунення, причин та умов, що їх спричинили.
2. Вжити заходи щодо припинення незаконних дій та бездіяльності керівництвом Міністерства соціальної політики України та його посадовими особами, які допустили вищезазначені порушення, та притягнути їх до передбаченої законом відповідальності.
3. Забезпечити відшкодування керівництвом Міністерства соціальної політики України та його посадовими особами, іншими учасниками незаконних дій заподіяної шкоди щодо надмірного витрачання з державного бюджету України більше 400 млн.грн. та повернення їх в державну казну.
4. Вжити заходи щодо недопущення в подальшому порушень законодавства при здійснені процедур проведення закупівлі послуг з харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших товарів, робіт та послуг, що закуповуються Міністерством соціальної політики України за бюджетні кошти і призначені для забезпечення виконання державних програм.

Про наслідки розгляду цього звернення та вжиті заходи прошу поінформувати мене в порядку та строки, визначені законом.